Synneve

Użyt­kownik nie do­dał jeszcze żad­nych tek­stów do ser­wi­su.

Synneve

Dig me now and fuck me later.

Zeszyty
  • Lubiane. – Czy­li cy­taty, które wpadły Synn w oko, bądź za­padły w pa­mięć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Synneve

Użytkownicy
R S T
Aktywność